Personalvetenskaplig integration i pedagogik med praktik, 15 hp

Om kursen

Kursen ges som en sammanhängande praktikperiod motsvarande 50 arbetsdagar vid arbetsplats inom något verksamhetsområde för personalvetare. Studenterna ansvarar själva för att anordna praktikplats som institutionen godkänner. I kursen ingår även fördjupning i relevant litteratur samt obligatorisk närvaro vid

tematiska seminarier.

För att bli registrerad på kursen behöver du själv ordna en lämplig praktikplats. Registrering bygger på praktikplatsens skriftliga godkännande av dig som praktikant. Detta godkännande ska ha inkommit och godkänts av kursansvarig vid vid institutionen. För anvisningar och blankett, se utbildningens webbsida.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen