Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Personalvetenskaplig integration i pedagogik med praktik

 • 15 hp

Kursen ges som en sammanhängande praktikperiod motsvarande 50 arbetsdagar vid arbetsplats inom något verksamhetsområde för personalvetare.

Studenterna ansvarar själva för att anordna praktikplats som institutionen godkänner. I kursen ingår även fördjupning i relevant litteratur samt obligatorisk närvaro vid tematiska seminarier. För att bli registrerad på kursen behöver du själv ordna en lämplig praktikplats. Registrering bygger på praktikplatsens skriftliga godkännande av dig som praktikant. Detta godkännande ska ha inkommit och godkänts av kursansvarig vid vid institutionen. För anvisningar och blankett, se utbildningens webbsida.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Kursansvarig

  Henric Stenmark
  E-post: henric.stenmark@edu.su.se

  Kursadministration

  Marcus Bigert
  E-post: marcus.bigert@edu.su.se