Arbetslivets mångfald och förändring, 7,5 hp

Om kursen

Under kursen behandlas pedagogiska konsekvenser av två centrala förändringar i dagens arbetsliv, nämligen arbetslivets mångfald och arbetslivets organisering. Under kursen behandlas hur dessa förändringar påverkar människors lärande, karriärmöjligheter och hälsa och vilka förutsättningar för dessa som skapas på organisations- och samhällsnivå. Kursens teman tas upp utifrån både nationell och internationell forskning. Kursen ges som fristående kurs samt inom ramen för Masterprogrammet i pedagogik inom studiegångarna hälsa, karriärutveckling och vägledning samt organisationspedagogik-lärande och ledarskap.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen