Go to this page on our english site

Teorier om lärande och bedömning i studier av klassrumsinteraktion

  • 7,5 hp

Kursen behandlar lärande och bedömning, med utgångspunkt i teorier som baseras på internationell och nationell forskning med relevans för studier av klassrumsinteraktion. Vidare beaktas hur teoretiska utgångspunkter och begrepp skapar villkor/grund för analys av frågor som berör lärande och bedömning. I kursen behandlas fältstudier och observation som metod för dokumentation av interaktion i klassrumsmiljö. I kursen får de studerande pröva olika metoder för dokumentation och bearbetning av interaktionsdata samt analys. Etiska regler för datahantering vid klassrumsstudier beaktas.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen