Dokumentation, bedömning och betygsättning av kunskap, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger perspektiv på bedömning, betygsättning och bedömningstraditioner i relation till styrdokument. Redskap för utvärdering och utveckling av didaktiska verksamheter och hur du själv ska kunna utveckla sådana för att värdera elevers lärande i förhållande till skolans mål analyseras samt relationer mellan styrdokument och system för utvärdering av kunskaper samt utvärdering av pedagogiska verksamheter.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen