Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Globalisering och utbildning

Kursen behandlar centrala utbildningspolitiska aspekter på utbildning i nationella, transnationella och globala kontexter. Vidare undersöks teorier om utbildningens roll för kosmopolitiskt medborgarskap i relation till samtida och historiska exempel.

 • Kursupplägg

  Kursen innehåller obligatorisk undervisning som kombinerar föreläsningar, seminarier, diskussioner och grupparbeten för att uppnå de förväntade studieresultaten. För den obligatoriska undervisningen krävs en närvaro motsvarande 80 %. Frånvaro som omfattar mer än 20 % av den obligatoriska undervisningen behöver kompenseras med extra kursuppgifter.

  Examinator

  Klas Roth

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Kursansvarig

  Klas Roth

  Kursadministratör

  Stephanie Lisak / Thorunn Jakobsdóttir

  Programme Email Adress