Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Globalisering och utbildning

  • 7,5 hp

Kursen behandlar centrala utbildningspolitiska aspekter på utbildning i nationella, transnationella och globala kontexter. Vidare undersöks teorier om utbildningens roll för kosmopolitiskt medborgarskap i relation till samtida och historiska exempel.

Kursen innehåller obligatorisk undervisning som kombinerar föreläsningar, seminarier, diskussioner och grupparbeten för att uppnå de förväntade studieresultaten. För den obligatoriska undervisningen krävs en närvaro motsvarande 80 %. Frånvaro som omfattar mer än 20 % av den obligatoriska undervisningen behöver kompenseras med extra kursuppgifter.