Globalisering och utbildning, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar centrala utbildningspolitiska aspekter på utbildning i nationella, transnationella och globala kontexter. Vidare undersöks teorier om utbildningens roll för kosmopolitiskt medborgarskap i relation till samtida och historiska exempel.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen