Utbildning och utveckling, 7,5 hp

Om kursen

I kursen studeras olika teorier inom området internationell utveckling. Kursen behandlar utbildning och utveckling utifrån koloniala och neokoloniala förhållanden. Internationella jämförelser granskas genom postkoloniala teorier på länders utveckling med särskilt fokus på feministiska perspektiv. Vidare behandlas utvecklingsteorier om mänskligt kapital samt om mänskliga förmågor i relation till utbildningens roll för ekonomisk, social samt hållbar utveckling.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen