Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Utbildning och utveckling

I kursen studeras olika teorier inom området internationell utveckling. Kursen behandlar utbildning och utveckling utifrån koloniala och neokoloniala förhållanden. Internationella jämförelser granskas genom postkoloniala teorier på länders utveckling med särskilt fokus på feministiska perspektiv. Vidare behandlas utvecklingsteorier om mänskligt kapital samt om mänskliga förmågor i relation till utbildningens roll för ekonomisk, social samt hållbar utveckling.