Internationell högre utbildning ur jämförande perspektiv, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar den högre utbildningens förändring i det globaliserade samhället. Detta innefattar teori, policy och praktik om internationalisering som en globaliseringsprocess i tvärsnittet mellan strukturella, organisatoriska, akademiska och utbildningens innehållsmässiga begränsningar. Kursen behandlar

internationell högre utbildning ur jämförande analytiska perspektiv.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen