Intersektionella perspektiv inom pedagogisk forskning, 7,5 hp

Om kursen

Kursen tematiserar intersektionalitet och dess betydelse inom samhällsvetenskaplig och pedagogisk forskning. Kursen behandlar olika sociala rörelser och teoribildningar som har bidragit till dagens förståelser av intersektionalitet nationellt och internationellt. I kursen behandlas även frågor om hur samhällsvetenskaplig och pedagogisk forskning kan bedrivas med ett intersektionellt fokus och bidra till fältet internationell och jämförande pedagogik.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen