Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Pedagogik I

Kursen ger dig en introduktion i ämnet pedagogik. Här behandlas hur vi som människor lär och utvecklas under olika skeenden i livet och hur vi påverkas när vi samspelar med andra människor i olika sammanhang som t.ex. utbildning, arbetsliv och fritid.

Under kursen får du del av grundläggande teorier och begrepp inom pedagogikämnet och grundläggande metoder för hur pedagogiska frågor kan undersökas och studeras.

En viktig kompetens för att arbeta med människor

Att ha en förståelse för människors lärande och utveckling i olika sammanhang är en viktig kompetens för att arbeta med människor. Studenter som har läst pedagogik I, II och III arbetar inom en mängd olika områden som skola, folkbildning, vård, omsorg och näringsliv, ideella organisationer och med politik. På senare år har intresset för pedagogik ökat inom HR-området, karriärutvecklingsområdet och inom IT-branschen.

Många som studerar pedagogik har redan lång arbetslivserfarenhet och läser pedagogik för att vidareutveckla sig inom sina respektive specialområden. Andra läser pedagogik som ett komplement till en examen i annat ämne.

Den här kursen samläses med studenter som valt Pedagogik som huvudämne under termin 3-5 på Kandidatprogrammet i mångfaldsstudier.

Hur är det att läsa pedagogik – egentligen? 

Möt Yohannes, student på PAO-programmet med huvudämne pedagogik.