Pedagogik I, 30 hp

Om kursen

Pedagogik I ger dig en introduktion i pedagogikämnet. Här behandlas hur vi som människor lär och utvecklas under olika skeenden i livet samt hur vi påverkas då vi samspelar med andra människor i olika sammanhang som t.ex. utbildning, arbetsliv och fritid. Under kursen får du del av grundläggande teorier och begrepp inom pedagogikämnet samt grundläggande metoder för hur pedagogiska frågor kan undersökas och studeras.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen