Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Pedagogik I

Vill du lära dig om mänskliga beteenden och sociala processer? När du studerar pedagogik får du kunskap om hur vi lär och utvecklas, om mellanmänskliga relationer och hur vi samspelar och kommunicerar.

För dig som är antagen HT2024

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

Välkommen att studera hos oss!

Vi har obligatorisk webbregistrering mellan 14-21 augusti!

Läs mer på institutionens webbplats

 
Välkommen!

 

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

Många pedagoger jobbar inom utbildning, utveckling eller kommunikation. Ämnets bredd öppnar möjlighet att söka ett brett spektrum av arbeten. Det finns idag en ökad efterfrågan på personal med pedagogisk kompetens. På senare år har intresset för pedagogik ökat inom HR-området, karriärutvecklingsområdet och inom IT-branschen.

 • Kursupplägg

  Delkurser

  Delkurs 1 Pedagogiska perspektiv på lärande och utveckling, 7,5 hp

  Delkursen tar upp centrala pedagogiska teoribildningar som gör det möjligt att förstå och förklara lärprocesser inom vardagsliv, arbetsliv och utbildning. Här fokuseras frågor om hur vi kan förstå människans kunskapsbildning, utveckling och lärande.

  Kursansvarig: Stefan Ekecrantz
  Litteraturlista: PEG100 Litteraturlista Pedagogisk persp på lär HT24 (86 Kb)
  Studiehandledning: Studiehandledning PPLU HT24 (226 Kb)

  Delkurs 2 Vetenskaplig teori och metod I, 7,5 hp

  I delkursen presenteras olika metodansatser inom samhällsvetenskaplig forskning och vanligt förekommande datainsamlingstekniker inom forskningsområdet. Kursen introducerar också grundläggande kunskaper i vetenskapsteori, forskningsprocessen, vetenskapligt förhållningssätt och forskningsetiska aspekter. Här behandlas även frågor om vilken typ av kunskap som är möjlig att nå med hjälp av olika metodansatser. I kursen ingår att formulera forskningsfrågor samt att tillämpa kvantitativ ansats och kvantitativ analys genom att konstruera en enkät samt att bearbeta och analysera ett redan insamlat material.

  Kursansvarig: Christine Bendixen
  Litteraturlista:  Litteraturlista Vetenskaplig teori & metod I HT24 (65 Kb)
  Studiehandledning:  Studiehandledning Vetenskaplig teori & metod I HT24 (252 Kb)

  Delkurs 3 Socialisation och interaktion, 7,5 hp

  Delkursen fokuserar på frågor om hur vi kan förstå mellanmänskliga relationer. Begrepp som socialisation, identitetsskapande och meningsskapande används för att analysera pedagogiska processer i vardagliga och formella sammanhang.

  Kursansvarig: Henrik Fürst
  Litteraturlista: Litteraturlista Socialisation och interaktion HT24 (327 Kb)
  Studiehandledning: Studiehandledning Socialisation och interaktion HT24 (414 Kb)

  Delkurs 4 Delaktighet, identitet och makt, 7,5 hp

  Delkursen introducerar delaktighet, identitet och makt som teoretiska begrepp för att belysa konstruktion av normalitet och avvikelse som pedagogiskt fenomen, främst i samband med kategoriseringar av kön/genus, etnicitet, psykisk ohälsa och funktionsnedsättningar. Dessa centrala begrepp diskuteras utifrån ett
  socialkonstruktionistiskt perspektiv och med utgångspunkt i empiriska studier som bland annat åskådliggör hur inklusions- och exklusionsprocesser upplevs och skapar villkor för individer och grupper i samhällen.

  Kursansvarig: Pelle Pelters
  Litteraturlista:  Litteraturlista DIM VT24 (257 Kb)
  Studiehandledning: Studiehandledning DIM VT24 (341 Kb)

  Undervisning

  Information finns i studiehandledningen.

  Examination

  Information finns i studiehandledningen.

  Examinator

  Information finns i studiehandledningen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Litteraturlistan finns publicerad under respektive delkurs. 

 • Kursrapporter

 • Möt oss

  Möt våra studenter

  Yohannes läser pedagogik som huvudämne på PAO-programmet

  "Jag skulle vilja jobba på en HR-avdelning i en större organisation. Och se till att medarbetarna mår bra och har roligt på jobbet".

  Möt våra lärare

  Rebecca Adami

  "I teach courses on Human Rights and Education at Stockholms university. I wish for my students to turn frustration over world problems into a source of inspiration".

  Rebecca Adami är docent i pedagogik och undervisar bland annat på masterprogrammet i pedagogik med internationell och jämförande inriktning.

   

  Gustav Lymer

  "Studier i pedagogik är intressant bland annat för att ämnet är så brett, med förgreningar i psykologi, sociologi, kommunikationsvetenskap och organisationsteori".

  Gustav Lymer

  Gustav Lymer är docent och undervisar på kurser i pedagogik. 

  Vem ska läsa pedagogik?

  – Alla som har ett intresse för människors lärande och utveckling i olika sammanhang, men även de som är intresserade av att förstå hur t.ex. organisationer fungerar; pedagogiken handlar om påverkans- och förändringsprocesser även för sådana större enheter.

  Varför är det intressant med studier i pedagogik?

  – Studier i pedagogik är intressant bland annat för att ämnet är så brett, med förgreningar i psykologi, sociologi, kommunikationsvetenskap och organisationsteori (för att nämna några fält som pedagogiken tangerar). Men också för att pedagogiken handlar om något helt centralt för vad det innebär att vara människa, nämligen lärande, utveckling och förändring.

  Vad forskar du om just nu? 

  – Just nu arbetar jag med ett forskningsprojekt som handlar om feedback i utbildningssammanhang, med fokus på den kritiska återkopplingens känsliga natur. Vi analyserar videoinspelningar av feedback i högre utbildning för att försöka förstå hur socialt problematiska situationer och ”dålig stämning” uppstår i interaktionen mellan lärare och student. I förlängningen vill vi undersöka om det går att identifiera systematiska mönster i de sätt som kritik ges och tas, som kan omsättas i praktiskt användbara råd till lärare, och kanske även till studenter. 

  Hur är det att undervisa och forska på Stockholms universitet?

  – Stockholms universitet som helhet erbjuder ett sammanhang som passar den som är intresserad av att arbeta tvärvetenskapligt – det är lätt att skapa kontakter med forskare och lärare på andra institutioner och samarbeta kring forskning och undervisning. Själv ingår jag i flera olika nätverk där forskare från olika institutioner och fakulteter ingår. Institutionen för pedagogik och didaktik präglas av god stämning och samarbetsanda, kombinerat med ett genuint intresse för att finna svar på relevanta forskningsfrågor.

  Möt våra forskare

  Forskning i pedagogik

  Ali Reza Majlesi undervisar i ämnet pedagogik och forskar om lärande med hjälp av sociala robotar. Hans forskning är en del av ett större projekt, WASP-HS, där flera universitet samarbetar, exempelvis KTH.

  Roboten Furhat
  Roboten Furhat, och en projektdeltagare. Foto: Ingmarie Andersson, SU

  I november 2022 fick Ali Reza Majesi anslag från Vetenskaprådet till en ny studie som du kan läsa om här

  Läs mer om Ali Rezas forskning

  Läs om WASP-HS

   

  Möt våra alumner

  Sara Aronsson jobbar som HR-specialist

  Sara Aronsson

  "Jag hade pedagogik som inriktning vilket har passat för mig i mina roller då mycket har handlat om förändringsarbeten och ledarskapsfrågor".

  Sara Aronsson läste kandidatprogrammet Personal, arbete och organisation, PAO-programmet, med pedagogik som specialisering.

  Idag arbetar hon som HR-specialist. De senaste fem åren i breda roller med att ta fram och implementera nya HR-processer, chefsstöd och arbetsrättsliga frågor.   

  Läs en intervju med Sara

   

 • Kontakt

  Kursansvarig

  Tobias Malm
  E-post tobias.malm@edu.su.se

   

  Utbildningsadministration

  Elin Backvall
  E-post: elin.backvall@edu.su.se