Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Introduktion till universitetsstudier

  • 7,5 hp

Känner du dig osäker på vad akademiska studier innebär? Är du intresserad av att få en grundläggande förberedelse för dina universitetsstudier som bland annat innefattar insikter om ditt eget lärande? I så fall är det här en kurs för dig.

Kursen riktar sig till dig som inte tidigare läst vid ett universitet eller en högskola. Här får du en grundläggande orientering om universitetet och hur det är att läsa på högskolenivå. Genom olika föreläsningar och seminarier får du en introduktion till vad som kännetecknar ett vetenskapligt förhållningssätt och till olika perspektiv på hur universitetsstudier kan bidra till bildning och utbildning. I kursen får du stifta bekantskap med grundläggande teorier och strategier för lärande, exempel på examinationsformer inom högskolan, hur processkrivande går till samt studie- och presentationsteknik. I kursen ingår också en presentation av Stockholms universitet som organisation och vilken service och vilka stödfunktioner som finns för dig som student. I olika workshops lär du dig bland annat hur skriftliga uppgifter ska vara utformade och får träna på att genomföra muntliga presentationer.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.