Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Akademiskt läsande och skrivande

Kursen riktar sig till såväl dig som är ny vid universitetet som till erfarna studenter. Akademiskt läsande och skrivande är en kurs i pedagogik med fokus på vuxnas lärande i högre utbildning, med dina egna högskolestudier som en slags fallstudie. En tyngdpunkt ligger på hur man kan, bör eller ska läsa och förstå akademiska texter av olika slag.

Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

Under kursen behandlas grundläggande teorier om lärande, studiestrategier, studietekniker och kritiskt tänkande, samt vetenskaplighet och akademisk integritet, och hur detta relaterar till ditt eget akademiska läsande och skrivande.

Kursen ges som terminskurs på kvällstid på kvartsfart under hela terminen. All undervisning sker på distans. Undervisningen består av lärarledda onlineföreläsningar och -seminarier. Därutöver består kursen av självstudier, schemalagda gruppuppgifter och gruppuppgifter på egen tid. Den lärarledda undervisningen är obligatorisk.

Så kan du förbereda dig

Ett flertal aktiviteter – med bl.a. streamade föreläsningar och grupparbeten över nätet – är obligatoriska och förutsätter att alla studenter är digitalt närvarande på de tiderna. (Se schema nedan). För att delta i kursen behöver du tillgång till internet och dator med webkamera. Dessutom behöver du tillgång till universitetets lärplattform Athena och videokonferenssystemet Zoom i god tid före kursstart.