Go to this page on our english site

Akademiskt läsande och skrivande

  • 7,5 hp

Kursen riktar sig till såväl dig som är ny vid universitetet som till erfarna studenter. Akademiskt läsande och skrivande är en kurs i pedagogik med fokus på vuxnas lärande i högre utbildning, med dina egna högskolestudier som en slags fallstudie. En tyngdpunkt ligger på hur man kan, bör eller ska läsa och förstå akademiska texter av olika slag.

Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

Under kursen behandlas grundläggande teorier om lärande, studiestrategier, studietekniker och kritiskt tänkande, samt vetenskaplighet och akademisk integritet, och hur detta relaterar till ditt eget akademiska läsande och skrivande.

Kursen ges på heltid under fem veckor under sommaren. Undervisningen består av lärarledda föreläsningar och seminarier. Därutöver består kursen av självstudier, schemalagda gruppuppgifter och gruppuppgifter på egen tid. Den lärarledda undervisningen är obligatorisk.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen