Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Argumentera med forskning

Under kursen behandlas frågor som rör hur man interagerar med tidigare forskning genom att analysera enskilda argument och kritiskt granska hur dessa bygger på referenser till tidigare forskning. Vidare behandlas olika sätt att skriva fram ett forskningsläge och olika typer av forskningsöversikter.

Den typen av kunskaper är viktiga för den som planerar att skriva exempelvis en kandidatuppsats men är också användbara i ett akademiskt yrkesliv. 

Undervisningen sker på campus via lärarledda föreläsningar och webbinarier. Därutöver består kursen av enskilt arbete och gruppuppgifter. De schemalagda aktiviteter är obligatoriska. Undervisningsspråket är engelska.