Pedagogik III, 30 hp

Om kursen

Kursen ger fördjupning i ämnet pedagogik samt fortsatt utveckling av ett vetenskapligt förhållningssätt genom en egen studie omfattande 15 hp. I anslutning till examensarbetet får du öva att formulera en egen forskningsfråga och problemställning och genomföra en forskningsorientering samt fördjupa dig i kunskaper om de teoretiska och metodologiska villkor som finns för pedagogisk forskning.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen