Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Pedagogik III

  • 30 hp

Kursen ger fördjupning i ämnet pedagogik och fortsatt utveckling av ett vetenskapligt förhållningssätt genom en egen studie omfattande 15 hp.

Foto: Niklas Björling
Foto: Niklas Björling

I anslutning till examensarbetet får du öva att formulera en egen forskningsfråga och problemställning och genomföra en forskningsorientering samt fördjupa dig i kunskaper om de teoretiska och metodologiska villkor som finns för pedagogisk forskning.