Folkhälsovetenskap II, kurspaket, 30 hp

Om kursen

Vill du fördjupa dig i några olika teman inom ämnet folkhälsovetenskap? I det här kurspaketet ingår kurserna Familj, skola och psykisk hälsa bland barn och unga, 7.5 hp, Migration, integration och hälsa, 7.5 hp, Ett folkhälsoperspektiv på beroendeframkallande substanser och beteenden, 7.5 hp och Arbetsliv, åldrande och hälsa, 7.5 hp.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen