Välfärdsstat, socialpolitik och hälsa, 7,5 hp

Om kursen

Kursen inleds med att uppmärksamma välfärdsstatsforskningen och anlägger ett historiskt och komparativt perspektiv som i mycket utgår från olika länder och olika välfärdsmodeller. Kursen kommer att behandla hur välfärdsstatens institutionella egenskaper och program kan påverka stratifieringsprocesser och hälsa. Fokus är här främst på hur socialpolitik kan tänkas påverka sociala bestämningsfaktorer till hälsa såsom påverkan på könsskillnader, resursfördelning och fattigdomsrisker.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen