Grundläggande statistik med SPSS, 3 hp

Om kursen

Kursen riktar sig till universitetsstudenter såväl som praktiker, oavsett akademisk bakgrund. Du lär dig mer om grundläggande statistiska begrepp och hur du tar fram, presenterar och tolkar beskrivande statistik genom tabeller och figurer. Undervisningen består av lärarledda seminarier där teoretiska genomgångar följs av praktiska dataövningar med statistikprogrammet SPSS.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen