Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Grundläggande statistik med SPSS

 • 3 hp

Du lär dig mer om grundläggande statistiska begrepp och hur du tar fram, presenterar och tolkar beskrivande statistik genom tabeller och figurer. Kursen riktar sig till universitetsstudenter såväl som till praktiker, oavsett akademisk bakgrund.

Syftet med kursen är att ge en praktisk introduktion till grundläggande statistik med datorprogrammet SPSS. Kursen inkluderar en genomgång av grundläggande funktioner i SPSS samt hur dessa kan användas för att skapa, hantera och bearbeta kvantitativa datamaterial. Fokus läggs vidare på produktion, presentation och tolkning av beskrivande statistik samt diskussion kring bortfall i datamaterialet.

Som student lär du dig både att navigera i det grafiska gränssnittet och att använda dig av programmering (syntax).

Kursen ges på distans.

Grafer och cirkeldiagram
Grundläggande statistik med SPSS, 7,5 hp. Foto: Mostphotos
 • Kursupplägg

  Undervisningen består av lärarledda seminarier där teoretiska genomgångar följs av praktiska dataövningar med statistikprogrammet SPSS.

  Det finns även tillfällen att, på frivillig basis, medverka vid schemalagda räknestugor.

  Undervisning

  Undervisningen består av lärarledda seminarier där teoretiska genomgångar följs av praktiska dataövningar.  Det är obligatorisk närvaro vid alla seminarier.
  Undervisningen sker på svenska, kurslitteraturen är på engelska.

  Bärbar dator och programvara

  Observera att du själv ansvarar för att ha med dig en bärbar dator med SPSS installerat till varje seminarium. SPSS är gratis för studenter vid Stockholms universitet:
  Ladda ner SPSS

  Examination

  Kunskapskontroll och examination

  Examinationsformer
  Kursen examineras genom två individuella inlämningsuppgifter.
  Examinationen sker på svenska.

  Vidare information om kunskapskontroll och examination finns beskrivet i kursplanen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  (Preliminärt schema)
  8 juni, 10-12: Introduktion (obligatoriskt)
  9 juni, 9-12 (Grupp 1), 13-16 (Grupp 2): Seminarium 1 (obligatoriskt)
  10 juni, 9-12 (Grupp 1), 13-16 (Grupp 2): Seminarium 2 (obligatoriskt)
  11 juni, 10-12: Räknestuga (frivilligt)
  15 juni, 9-12 (Grupp 1), 13-16 (Grupp 2): Seminarium 3 (obligatoriskt)
  16 juni, 9-12 (Grupp 1), 13-16 (Grupp 2): Seminarium 4 (obligatoriskt)
  17 juni, 10-12: Räknestuga (frivilligt)

  Schemalänk i TimeEdit:

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Obligatorisk kurslitteratur:
  Almquist, Y. B., Ashir, S., & Brännström, L. (2014). A guide to quantitative methods Stockholm: CHESS. (342 s.)
  Länk till kurslitteraturen

  Rekommenderad litteratur:
  Byström, J. & Byström, J. (2011) Grundkurs i statistik. Stockholm: Natur & Kultur.
  Edling, C. & Hedström, P. (2003) Kvantitativa metoder - Grundläggande analysmetoder för samhälls- och beteendevetare. Lund: Studentlitteratur.

 • Kontakt

  Kursansvariga lärare är Ylva B. Almquist och Anders Ledberg.

  Om du har frågor om kursen är du välkommen att kontakta dem via e-post: spss.publichealth@su.se