Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Grundläggande statistik med SPSS

Du lär dig mer om grundläggande statistiska begrepp och hur du tar fram, presenterar och tolkar beskrivande statistik genom tabeller och figurer. Kursen riktar sig till universitetsstudenter såväl som till praktiker, oavsett akademisk bakgrund.

 

Syftet med kursen är att ge en praktisk introduktion till grundläggande statistik med datorprogrammet SPSS. Kursen inkluderar en genomgång av grundläggande funktioner i SPSS samt hur dessa kan användas för att skapa, hantera och bearbeta kvantitativa datamaterial. Fokus läggs vidare på produktion, presentation och tolkning av beskrivande statistik samt diskussion kring bortfall i datamaterialet.

Som student lär du dig både att navigera i det grafiska gränssnittet och att använda dig av programmering (syntax).

Kursen ges på distans ST21.

Grafer och cirkeldiagram
Grundläggande statistik med SPSS, 3 hp. Foto: Mostphotos
 • Kursupplägg

  Undervisningen består av lärarledda seminarier där teoretiska genomgångar följs av praktiska dataövningar med statistikprogrammet SPSS.

  Det finns även tillfällen att, på frivillig basis, medverka vid schemalagda räknestugor.

  Undervisning

  Undervisningen består av lärarledda seminarier där teoretiska genomgångar följs av praktiska dataövningar.  Det är obligatorisk närvaro vid alla seminarier.
  Undervisningen sker på svenska, kurslitteraturen är på engelska.

  Bärbar dator och programvara

  Observera att du själv ansvarar för att ha med dig en bärbar dator med SPSS installerat till varje seminarium. SPSS är gratis för studenter vid Stockholms universitet:
  Ladda ner SPSS

  Examination

  Kunskapskontroll och examination

  Examinationsformer
  Kursen examineras genom två individuella inlämningsuppgifter.
  Examinationen sker på svenska.

  Vidare information om kunskapskontroll och examination finns beskrivet i kursplanen.

  Examinator

  Ylva B. Almquist

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Obligatorisk kurslitteratur:
  Almquist, Y. B., Kvart, S., & Brännström, L. (2019). A practical guide to quantitative methods with SPSS. RRPHS 2019:2. Stockholm: Stockholm University.

  Rekommenderad litteratur:
  Byström, J. & Byström, J. (2011) Grundkurs i statistik. Stockholm: Natur & Kultur.
  Edling, C. & Hedström, P. (2003) Kvantitativa metoder - Grundläggande analysmetoder för samhälls- och beteendevetare. Lund: Studentlitteratur.

 • Mer information

  A guide to quantitative methods ingår i den obligatoriska kurslitteraturen.
  Här hittar du länk till nedladdning samt SPSS-filer med exempel-data.

  A guide to quantitative methods

  The purpose of the guide is to provide both basic understanding of statistical concepts as well as practical tools to analyse quantitative data in SPSS.

  There are no mathematical equations in this guide and it is limited to aspects that are fundamental for conducting research. It contains everything from descriptive statistics to advanced regression analysis. As such, it can be useful for both practitioners as well as for students at the undergraduate level, the advanced level, and the doctoral level.

  This guide is free for anyone to use and distribute. Any questions, inqueries, or reporting of errors in the guide may be directed to Ylva B Almquist.

  Download

  Table of contents (lastest version)

       Introduction

  1. The SPSS environment
  2. Basic statistical concepts
  3. Descriptive statistics
  4. Producing descriptive statistics in SPSS
  5. Other useful features in SPSS
  6. Statistical significance
  7. Compare means
  8. Chi square
  9. Correlation analysis
  10. Factor analysis
  11. X, Y and Z
  12. Preparations for regression analysis
  13. Linear regression
  14. Logistic regression
  15. Ordinal regression
  16. Multinomial regression
  17. Interaction analysis

  Example data used in the guide

  SPSS_data1 (1840 Kb)
  SPSS_data2 (9330 Kb)

 • Kontakt

  Kursansvariga lärare är Ylva B. Almquist och Anders Ledberg.

  Om du har frågor om kursen är du välkommen att kontakta dem via e-post: spss.publichealth@su.se