Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Forskningsmetodik

Kursen syftar till att ge kunskaper och erfarenheter gällande forskningsmetoder inom samhällsvetenskaperna

I kursen ingår: grundläggande kunskapsteori, paradigm och teorier, etik och politik inom samhällsvetenskaplig forskning samt olika typer av forskningsdesign och hur dessa används i praktiken.

Kursen ges på engelska inom Masterprogrammet i  folkhälsovetenskap: Samhälleliga och individuella perspektiv (120 hp)