Global hälsa: utveckling och ojämlikhet, 7,5 hp

Om kursen

Vad är globalisering och hur påverkar den individers och befolkningars hälsa? På vilket sätt är social och hälsorelaterad ojämlikhet i rika och fattiga länder kopplad till global ekonomisk utveckling och globalisering? Vad är en hållbar utveckling och hur är den kopplad till god och jämlik folkhälsa? Kursen behandlar det ömsesidiga sambandet mellan folkhälsa och global utveckling. Specifika länder och regioner i vilka folkhälsoproblemen tycks svårlösta kommer att behandlas, t.ex. Afrika söder om Sahara och länderna i f.d. Sovjetunionen. Social och hälsorelaterad ojämlikhet inom fattiga och rika länder och dess koppling till global utveckling kommer att belysas. FNs hållbarhetsmål kommer att diskuteras. Internationella institutioner och organisationer vars verksamhet har stor betydelse för global hälsa kommer att behandlas, där ibland FN, Världshälsoorganisationen (WHO), UN Women och Röda korset. Kursen kommer att lägga särskild vikt vid betydelsen av hållbar utveckling och dess koppling till en god och jämlik folkhälsa på internationell nivå.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen