Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Social ojämlikhet i hälsa

Kursen syftar till att ge kunskaper kring centrala teoretiska och empiriska aspekter av social ojämlikhet i hälsa.

Kursen inkluderar en genomgång av hur hälsan är fördelad mellan olika grupper utifrån deras sociala position i samhället (med avseende på t.ex. yrkesklass, utbildning, inkomst, utländsk bakgrund och kön/genus). Studenten får bekanta sig med och diskutera olika förklaringsmodeller bakom sambanden mellan social stratifiering, livschanser och hälsa. Kursen har ett fokus på aktuell forskning och har som mål att ge studenten en grundläggande förståelse av det aktuella forskningsläget.

Kursen ges på engelska inom Masterprogrammet i  folkhälsovetenskap: Samhälleliga och individuella perspektiv (120 hp)