Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Införlivandet av den sociala världen

Kursen behandlar ett antal grundläggande processer genom vilka den sociala världen tränger in i individens kropp och medvetande.

Fokus ligger på hur dessa processer formar individers beteenden och sätter ramar för deras hälsa. Betydelsen av individuella färdigheter och handlingsutrymmen diskuteras också. Utöver detta berör kursen vikten av den historiska och politiska kontexten för hur olika processer kopplade till den sociala världen införlivas och tar sig uttryck hos den enskilde individen.

Kursen ges på engelska inom Masterprogrammet i  folkhälsovetenskap: Samhälleliga och individuella perspektiv (120 hp)