Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Urval, datamaterial och datainsamling i kvalitativ forskning

Kursen introducerar studenten till olika urvalsförfaranden, datamaterial, forskningsmetoder och tekniker som används i kvalitativ forskning inom samhällsvetenskapen. Studenten använder under kursens gång metoderna för att samla in och generera kvalitativa forskningsmaterial. Efter genomförd kurs har studenten kunskap om olika slags urval och datamaterial, kan göra och transkribera en ljudinspelad intervju, samt kan samla in observationsbaserade data.