Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kodning och analys av kvalitativa datamaterial

Kursen ger studenten teoretiska och praktiska kunskaper i att organisera och koda kvalitativa data i form av text och visuella material, hur dessa förbereds för analys samt analyseras genom innehålls- eller tematisk analys av textmaterialet. Efter genomförd kurs har studenten de verktyg som behövs för att analysera kvalitativa data tematiskt genom att använda sig av ett kvalitativt analysprogram (t.ex. QSR NVivo).