Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kvalitativ analys av text och visuella datamaterial

Kursen ger kunskaper i kvalitativ metod med fokus på textanalys, narrativ analys och diskursanalys. Syftet är att studenterna lär sig använda dessa metoder för analys av intervjuer, texter och visuella material. Kursen omfattar analys av kategorier, narrativ analys och (kritisk) diskursanalys.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.