Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Hantering och beskrivning av kvantitativa data

Syftet med kursen är att ge studenten en praktisk introduktion till grundläggande statistik. Kursen inkluderar en genomgång av grundläggande statistiska begrepp och mått. Efter kursen kommer studenten att kunna hantera kvantitativa datamaterial och generera deskriptiv statistik med hjälp av statistikprogram samt presentera och tolka denna statistik.