Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Grundläggande statistisk analys

Syftet med kursen är att ge studenten en praktisk introduktion till statistisk analys. Kursen går igenom olika typer av beskrivningar och analyser av bivariata samband, som exempelvis korstabeller, spridningsdiagram, korrelationsanalys, t-test, chi2, och regressionsanalys. Efter kursen kommer studenten att kunna utföra enklare statistiska analyser och tolka resultaten från dessa.