Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Statistisk datamodellering

Syftet med kursen är att ge studenten en praktisk introduktion till avancerad statistisk analys och modellering. Kursen går igenom statistiska begrepp, metoder och modeller som används i analyser av samband mellan multipla variabler. Efter kursen kommer studenten att ha en grundläggande förståelse av exempelvis confounding, mediering och interaktion, samt kunna utföra sambandsanalyser med multipla variabler.