Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Tidiga livsvillkor, hälsoutveckling och barns hälsa ur ett folkhälsoperspektiv

Kursen omfattar aspekter av hälsa hos spädbarn, barn och ungdomar ur ett folkhälsoperspektiv och i en nationell, europeisk och global kontext. Vägar in i vuxenlivet, med fokus på reproduktion, behandlas. Kursen omfattar också begrepp och metoder inom barnhälsovetenskap och hälsofrämjande arbete, socialpediatrik, samt barn i utsatta livssituationer och deras behov. Aktuella frågor inom barnhälsovetenskap överblickas och diskuteras, liksom barns rättigheter och sociala bestämningsfaktorer för barns hälsa och utveckling. Efter kursen kommer studenten att ha kunskap om epidemiologiska metoder och livsförloppsteorier och kunna relatera dessa till forskning och politiska åtgärder som stöder barns hälsa och utveckling och minskar social ojämlikhet i hälsa.

  • Kursupplägg

    Mer information hittar du på kursens engelska webbplats.