Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Livsförloppsperspektiv på åldrande och hälsa

Kursen ger kunskaper om teorier och empiri som beskriver åldrandet ur ett folkhälsoperspektiv. Syftet är att ge studenten en överblick över hälsans utveckling och fördelning i den åldrande befolkningen. Efter genomförd kurs ska studenten ha grundläggande kunskaper om sambanden mellan sociala förhållanden under livsloppet och hälsa och funktion i hög ålder. Dessutom ska studenten ha en förståelse för den åldrande befolkningens demografi, samt hur hälsa, vård och omsorg skiljer sig mellan olika grupper av äldre personer.