Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Hälsa och politik i välfärdsstaten

  • 7,5 hp

Kursen introducerar välfärdsforskningen och anlägger ett historiskt och komparativt perspektiv med grund i olika länder och olika välfärdsmodeller. Kursen behandlar hur välfärdsstatens institutionella egenskaper och program kan påverka stratifieringsprocesser och hälsa. Det kan handla om hur välfärds- och folkhälsopolitik kan påverka sociala bestämningsfaktorer till hälsa – genom påverkan på könsskillnader, resursfördelning och fattigdomsrisker. Kursen omfattar även neoliberala förändringar av välfärds- och folkhälspolitiken och konsekvenser av detta med fokus på 1990-talet och framåt: t.ex. marknadisering av vård- och välfärdssystem genom privatisering och avreglering, utvecklingen mot villkorade ersättningar/insatser och aktiveringspolitik, ”governance”, individualisering av hälsa samt hur människor görs ansvariga för sin hälsa och välfärd (”responsibilisation”).

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.