Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Hälsa och politik i välfärdsstaten

Kursen introducerar välfärdsforskningen och anlägger ett historiskt och komparativt perspektiv med grund i olika länder och olika välfärdsmodeller.

Kursen behandlar hur välfärdsstatens institutionella egenskaper och program kan påverka stratifieringsprocesser och hälsa. Det kan handla om hur välfärds- och folkhälsopolitik kan påverka sociala bestämningsfaktorer till hälsa – genom påverkan på könsskillnader, resursfördelning och fattigdomsrisker.

Kursen omfattar även neoliberala förändringar av välfärds- och folkhälspolitiken och konsekvenser av detta med fokus på 1990-talet och framåt: t.ex. marknadisering av vård- och välfärdssystem genom privatisering och avreglering, utvecklingen mot villkorade ersättningar/insatser och aktiveringspolitik,”governance”, individualisering av hälsa samt hur människor görs ansvariga för sin hälsa och välfärd(”responsibilisation”).

Kursen ges på engelska, mer information finns på den engelska kurshemsidan.