Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Global hälsa i en föränderlig värld

Kursen behandlar det ömsesidiga sambandet mellan folkhälsa och global utveckling i tre block: Globalisering och hållbar utveckling, Institutioner och politisk styrning samt Regioner och befolkningsgrupper.

Kursen behandlar det ömsesidiga sambandet mellan folkhälsa och global utveckling, presenterat i tre block.

Globalisering och hållbar utveckling. I detta inledande block kommer grundläggande teoretiska begrepp att diskuteras för att på så sätt öka förståelsen kring vad som påverkar folkhälsa på global nivå. Vad är globalisering och hur påverkar den individers och befolkningars hälsa? På vilket sätt är social och hälsorelaterad ojämlikhet i rika och fattiga länder kopplad till global ekonomisk utveckling? Vad är en hållbarutveckling och hur är den kopplad till god och jämlik folkhälsa?

Institutioner och politisk styrning: detta block kommer att beröra den politiska dimensionen av global hälsa. Hur kan makthavare och organisationer påverka den globala folkhälsan? Grundläggande principer för politiskstyrning bortom nationalstaten kommer att presenteras. Organisationer som FN och WHO och andra viktiga aktörer inom den poliska styrningen av global hälsa kommer att diskuteras.

Regioner och befolkningsgrupper: detta block kommer att behandla geopolitiska, demografiska och historiska fenomen som präglat utvecklingen av den globala folkhälsan, t.ex. global migration och hälsoskillnader mellan östra och västra Europa. Vilka hälsoproblem och sjukdomar är av central betydelse idag? Diskussioner kring situationen i specifika länder eller regioner kommer att användas som konkreta exempel på det som diskuterats i tidigare block.