Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Psykologiska perspektiv på hälsa

Kursen ger kunskaper i psykologiska perspektiv på hälsa.

Psykologiska faktorer spelar en stor roll inom flera områden av hälsa och folkhälsa. Denna kurs behandlar såväl olika aspekter av hur psykologiska faktorer kan påverkar hälsan samt hur förekomst av olika folkhälsoproblem kan påverka individers psykologiska status. Det övergripande syftet är att länka befintliga psykologiska teorier och kunskaper till hälsoområdet samt ge en överblick över hälsopsykologiska teorier. Efter genomförd kurs ska studenten ha en överblick över området samt kunna applicera en psykologisk eller hälsopsykologisk modell på ett folkhälsovetenskapligt problem.

Kursen ges på engelska, mer information finns på engelska kurshemsidan.