Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Psykologiska perspektiv på hälsa

Kursen ger kunskaper i psykologiska perspektiv på hälsa.

Syftet är att länka befintliga psykologiska domäner (t.ex. personlighetspsykologi, socialpsykologi, kognitionspsykologi och utvecklingspsykologi) och kunskaper till hälsoområdet samt ge en överblick över specifika hälsopsykologiska teorier.

Efter genomförd kurs ska studenten kunna applicera ett hälsopsykologiskt synsätt på ett folkhälsovetenskapligt problem.

Kursen ges på engelska, mer information finns på engelska kurshemsidan.