Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Psykologiska perspektiv på hälsa

  • 7,5 hp

Kursen ger kunskaper i psykologiska perspektiv på hälsa. Syftet är att länka befintliga psykologiska domäner (t.ex. personlighetspsykologi, socialpsykologi, kognitionspsykologi och utvecklingspsykologi) och kunskaper till hälsoområdet samt ge en överblick över specifika hälsopsykologiska teorier. Efter genomförd kurs ska studenten kunna applicera ett hälsopsykologiskt synsätt på ett folkhälsovetenskapligt problem.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.