Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Stress, återhämtning och hälsa

Kursen ger kunskaper i psykologiska och biologiska processer avseende stress, återhämtning och hälsa.

Syftet är att ge grundläggande kunskaper om teorier, modeller och begrepp inom området stress och hälsa. Efter genomförd kurs kommer studenterna att veta hur stress och hälsa hänger ihop på alla nivåer (från cellen via individen till samhället).

Kursen omfattar:
- Psykosociala/socioekonomiska faktorer, stress och hälsa
- Fysiologiska och psykologiska stressreaktioner
- Stress och nervsystemet
- Stress och immunsystemet
- Individuella skillnader i stress
- Stress på jobbet
- Stresshantering
- Sömn(brist), stress och hälsa