Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Prevention, intervention och hälsofrämjande insatser

  • 7,5 hp

Kursen ger kunskaper om generella metoder för prevention, intervention och hälsofrämjande insatser. Syftet är att förse studenten med kunskaper om och verktyg för motivationshöjande insatser, attitydförändring och beteendeförändringar. Efter genomförd kurs ska studenten ha översiktliga teoretiska och praktiska kunskaper inom området.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.