Artificiell intelligens (AI), big data och precisionsmedicin: Utmaningar och möjligheter för folkhälsa, 7,5 hp

Kan precisionsmedicin hjälpa oss att möta dagens hälsoutmaningar? Och vad är riskerna med att utveckla AI-baserade lösningar för hälso- och sjukvården?

Artificiell intelligens (AI) gör det möjligt för maskiner att lära sig utföra uppgifter som vanligtvis kräver mänsklig intelligens. Möjligheterna med AI tycks vara obegränsade, inte minst med tanke på de enorma datamängder (big data) som genereras i dagens samhälle. Ett av de användningsområden som har lyfts fram som särskilt angeläget är skräddarsydda behandlingsformer, så kallad precisionsmedicin. Kan precisionsmedicin hjälpa oss att möta dagens hälsoutmaningar? Och vad är riskerna med att utveckla AI-baserade lösningar för hälso- och sjukvården?

Den här kursen redogör för den historiska bakgrunden, grundläggande begrepp och huvudsakliga inriktningar inom artificiell intelligens, big data och precisionsmedicin. Kursen syftar vidare till att fördjupa förståelsen för vilka möjligheter och utmaningar som denna utveckling för med sig utifrån ett folkhälsovetenskapligt perspektiv, med särskilt fokus på konsekvenser för jämlikhet och demokrati.

OBS: anmälan till sommarkursen öppnar 20 februari och stänger 16 mars 2020

Artificiell intelligens, big data och precisionsmedicin: Utmaningar och möjligheter för folkhälsa
Artificiell intelligens, big data och precisionsmedicin: Utmaningar och möjligheter för folkhälsa. Bild: Mostphotos

Kursupplägg

Undervisning

Undervisningen baseras på interaktivt material som tillgängliggörs via en lärplattform (t. ex. inspelade föreläsningar), därutöver består kursen av enskilt arbete. Kursen ges helt på distans utan fysiska träffar. Undervisningen sker på svenska. Delar av kurslitteraturen är på engelska.

För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen, som kommer att finnas tillgänglig senast en månad före kursstart.

Examination

Kunskapskontroll och examination

Kursen examineras genom ett webbaserat flervalstest under den första delen av kursen samt en avslutande individuell inlämningsuppgift.
Examinationen sker på svenska.

Information om betygssättning finns tillgänglig i kursplanen.

Schema

Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

Kursen ges på distans under veckorna 24–32, 2020

Kurslitteratur

Observera att kurslitteraturen kan ändras upp till två månader före kursstart.

Kontakt

Studierektor på grundnivå och avancerad nivå
Ylva B Almquist: studierektor.ga.publichealth@su.se

Studievägledare
Anna Nyström: studievagledare.publichealth@su.se

Utbildningsadministratör
Linda Rämö: kursadmin.publichealth@su.se

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen