Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Artificiell intelligens (AI), big data och precisionsmedicin: Utmaningar och möjligheter för folkhälsa

 • 7,5 hp

Kan precisionsmedicin hjälpa oss att möta dagens hälsoutmaningar? Och vad är riskerna med att utveckla AI-baserade lösningar för hälso- och sjukvården?

Artificiell intelligens (AI) gör det möjligt för maskiner att lära sig utföra uppgifter som vanligtvis kräver mänsklig intelligens. Möjligheterna med AI tycks vara obegränsade, inte minst med tanke på de enorma datamängder (big data) som genereras i dagens samhälle. Ett av de användningsområden som har lyfts fram som särskilt angeläget är skräddarsydda behandlingsformer, så kallad precisionsmedicin. Kan precisionsmedicin hjälpa oss att möta dagens hälsoutmaningar? Och vad är riskerna med att utveckla AI-baserade lösningar för hälso- och sjukvården?

Den här kursen redogör för den historiska bakgrunden, grundläggande begrepp och huvudsakliga inriktningar inom artificiell intelligens, big data och precisionsmedicin. Kursen syftar vidare till att fördjupa förståelsen för vilka möjligheter och utmaningar som denna utveckling för med sig utifrån ett folkhälsovetenskapligt perspektiv, med särskilt fokus på konsekvenser för jämlikhet och demokrati.

Artificiell intelligens, big data och precisionsmedicin: Utmaningar och möjligheter för folkhälsa
Artificiell intelligens, big data och precisionsmedicin: Utmaningar och möjligheter för folkhälsa. Bild: Mostphotos
 • Kursupplägg

  PH26G0 Kursbeskrivning ST2020 (413 Kb)

  Undervisning

  Undervisningen baseras på interaktivt material som tillgängliggörs via en lärplattform (t. ex. inspelade föreläsningar), därutöver består kursen av enskilt arbete. Kursen ges helt på distans utan fysiska träffar. Undervisningen sker på svenska. Delar av kurslitteraturen är på engelska.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen (se ovan under Kursupplägg).

  Examination

  Kunskapskontroll och examination

  Kursen examineras genom ett webbaserat flervalstest under den första delen av kursen samt en avslutande individuell inlämningsuppgift.
  Examinationen sker på svenska.

  Information om betygssättning finns tillgänglig i kursbeskrivningen (se ovan under Kursupplägg).

  Examinator

  Ylva B. Almquist
  Anders Ledberg

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursen ges på distans under veckorna 24–32, 2020

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Studierektor på grundnivå och avancerad nivå
  Ylva B Almquist: studierektor.ga.publichealth@su.se

  Studievägledare
  Anna Nyström: studievagledare.publichealth@su.se

  Utbildningsadministratör
  Linda Rämö: kursadmin.publichealth@su.se