Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Masterprogram i folkhälsovetenskap: individuella perspektiv

Vill du lära dig mer om vad som påverkar människors hälsa?

Folkhälsovetenskap är brett ämne med många olika inriktningar. På våra kurser har vi ett tydligt samhällsvetenskapligt perspektiv på folkhälsa och dess bestämningsfaktorer. Som student hos oss kommer du att få lära dig om hur hälsan hos befolkningen fördelas mellan olika grupper i samhället; hur det ser ut idag men också hur det sett ut förr i tiden. Du kommer att få veta mer om sociala och samhälleliga strukturer samt hur dessa, i samspel med individuella förutsättningar, påverkar människors vanor och villkor. Vi fördjupar oss i på vilka sätt hälsa och ohälsa utvecklas över hela livet, från barndom till ålderdom. Du får också kunskap om hur folkhälsans politik och praktik har utvecklats över tid, både på regional och global nivå, samt en inblick i olika åtgärder för att förebygga vanliga folksjukdomar och främja hälsa.

Individuella perspektiv på folkhälsa

Programmet har två inriktningar under den tredje terminen. Inriktningen mot "Individuella perspektiv på folkhälsa" erbjuder kurser som tangerar psykologiska frågor kopplade till exempelvis stress, sömn, beteenden samt praktiskt förändringsarbete med avseende på prevention, intervention och hälsopromotion.

Folkhälsovetenskap är ett ämne för dig som vill ha en samhällsvetenskaplig utbildning för att kunna arbeta med exempelvis utredning och åtgärder inom kommuner och landsting, strategiskt folkhälsoarbete inom statliga myndigheter och i privat sektor, hälso- och sjukvårdsfrågor och internationellt biståndsarbete.

Som folkhälsovetare kan du till exempel arbeta inom kommuner och landsting, myndigheter, organisationer och företag, både i Sverige och internationellt.

 • Programöversikt

  Alla kurser ges på engelska. Mer information om programmet finns på den engelska sidan.

 • Kontakt

  Om du har frågor angående Masterprogrammet i folkhälsovetenskap, skicka ett epost-meddelande till

  Studierektor på grund- och avancerad nivå / koordinator av masterprogrammet:
  master.publichealth@su.se

  Studievägledare:
  studievagledare.publichealth@su.se