Portugisiska I, 30 hp

Om utbildningen

Kursen vänder sig till dem som saknar förkunskaper i portugisiska. Under kursen får studenten grundläggande kunskaper i portugisiskans språkstruktur och ordförråd och tillägnar sig språkfärdighet på elementär nivå, för att kunna läsa och skriva enklare texter och samtala om vardagliga ämnen. Kursen behandlar även portugisiskans spridning i världen och olika aspekter av kultur- och samhällsliv i länder där portugisiskan har en officiell ställning eller finns närvarande som minoritetsspråk eller invandrarspråk.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen