Portugisiska i världen, 7,5 hp

Om kursen

Kusen innehåller ett urval texter som behandlar portugisiskans spridning i världen och analyserar eller illustrerar olika aspekter av kultur- och samhällsliv i områden där portugisiskan har en officiell ställning.

Kursen lyfter fram kulturmöten i samtida och historiska sociokulturella kontexter och förbereder studenten för att närma sig portugisiskspråkiga miljöer ur ett interkulturellt perspektiv.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen