Portugisiska I i Portugal, 30 hp

Om kursen

Kursen, som ges i Portugal av lokala lärare och lärare från Stockholms universitet, ger grundläggande kunskaper i talad och skriven portugisiska och träning i muntlig och skriftlig färdighet. Kursen ger därtill en bred orientering i de portugisiskspråkiga ländernas kultur och samhällsliv.

Delkurserna är:

Text och Språkstruktur I

Muntlig färdighet och interaktion

Text och Språkstruktur II

Portugisiska i världen

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen