Portugisiska II, 30 hp

Om utbildningen

Kursen riktar sig till dem som har förkunskaper i portugisiskans grammatik och ordförråd. Under kursen får studenten grundläggande muntlig och skriftlig språkfärdighet i portugisiska och kunskaper om det portugisiska språkets struktur och funktionssätt och om de portugisiskspråkiga ländernas kultur, litteratur, historia och samhällsförhållanden.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen