Portugisiska: Genus, klass och etnicitet i litteraturen, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger en grund för litteraturstudier ur ett intersektionellt perspektiv, där betydelsen av genus, klass och etnicitet för texters innehåll och form tas upp. Läsning av såväl teoretiska som skönlitterära texter ingår, med tonvikt på genusperspektiv/postkolonialt perspektiv, texter skrivna av kvinnliga författare och förutsättningar för kvinnors kreativa skapande i ett historiskt perspektiv.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen