Portugisiska III, 30 hp

Kursen innehåller träning av förmågan att uttrycka sig muntligt och skriftligt, särskilt i akademiska genrer.

Samtida skönlitterära texter från portugisiskspråkiga länder analyseras med utgångspunkt i grundläggande narratologiska begrepp.

Vidare ingår en introduktion till språkvetenskap tillämpad på portugisiska.

Delkurs 1

Skriftlig uttrycksfärdighet 5 hp

Delkursen inriktar sig på att förbättra studenternas förmåga att skriva texter på portugisiska med tonvikt på akademiska skriftliga genrer.

Delkurs 2

Mediering, 5 hp

Delkursen innehåller en introduktion till mediering av texter till portugisiska med fokus på portugisisk språkstruktur.

Delkurs 3

Portugisisk språkvetenskap I, 10 hp

Presentation av grundläggande språkvetenskaplig teori och metod med tillämpning på portugisiskan. Härvid introduceras grundbegrepp inom morfosyntax, semantik och pragmatik. Kursen presenterar även några huvuddrag i portugisiskans utveckling och de viktigaste regionala särdragen.

Delkurs 4

Portugisiska, Litteraturvetenskap I, 10 hp

Delkursen omfattar studium av några samtida litterära verk från portugisiskspråkiga länder i vilka de vanligaste litteraturgenrerna finns representerade. Särskild tonvikt läggs på tillämpning av fundamentala narratologiska begrepp, analys samt aspekter relaterade till genus, klass och etnicitet i olika portugisiskspråkiga länder.

Inom kort kommer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen