Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Portugisiska, Sociolingvistik

Kursen ger en introduktion till modern sociolingvistisk teori och metod med tillämpning på portugisiska. Denna kurs ges innevarande termin som läskurs, dvs studenten får läsanvisningar under ett schemalagt Zoommöte och har sedan korta regelbundna avstämningar med ansvarig lärare.

Bl a behandlas följande aspekter: språklig variation, tvåspråkighet ur samhälls- och individsynpunkt, språkbyte, kodväxling, genus samt ackommodationsteori. Vidare diskuteras hur social betydelse, t ex artighet, uttrycks genom språket och etableras i språklig interaktion.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Läskurs. Studenten får läsanvisningar under ett schemalagt Zoommöte och har sedan korta regelbundna avstämningar med ansvarig lärare.

  Examination

  Muntliga redovisningar och hemtentamen.

  Examinator

  Laura Álvarez López

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt