Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Portugisiska, Sociolingvistik

  • 7,5 hp

Kursen ger en introduktion till modern sociolingvistisk teori och metod med tillämpning på portugisiska. Bl a behandlas följande aspekter: språklig variation, tvåspråkighet ur samhälls- och individsynpunkt, språkbyte, kodväxling, genus samt ackommodationsteori. Vidare diskuteras hur social betydelse, t ex artighet, uttrycks genom språket och etableras i språklig interaktion.