Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Portugisiska, Sociolingvistik

Kursen ger en introduktion till modern sociolingvistisk teori och metod med tillämpning på portugisiska.

Bl a behandlas följande aspekter: språklig variation, tvåspråkighet ur samhälls- och individsynpunkt, språkbyte, kodväxling, genus samt ackommodationsteori. Vidare diskuteras hur social betydelse, t ex artighet, uttrycks genom språket och etableras i språklig interaktion.