Portugisiska, Litteraturhistoria, 7,5 hp

Om kursen

Studenten får fördjupade kunskaper om den portugisiskspråkiga litteraturen från 1500-talet till våra dagar. Kursen grundar sig på läsning av centrala verk från olika tidsskeden och på monografier och litteraturkritik som behandlar dessa verk. Studenten uppövar förmågan att se samband i litteraturen, placera de lästa verken i sitt kulturella sammanhang samt göra en kritisk tolkning av texterna.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen