Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Portugisiska, den historiska romanens teori

I denna kurs är både portugisisk- och spanskspråkiga skönlitterära verk avsedda för att ge en översikt av en pånyttfödd litterär genre, den historiska romanen, både utifrån de nyaste teoretiska insatserna och den historisk-litterära utvecklingen, d v s från romantiken till de nya tendenser som kan urskiljas i den samtida produktionen.