Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Portugisiska, den historiska romanens teori

I denna kurs är både portugisisk- och spanskspråkiga skönlitterära verk avsedda för att ge en översikt av en pånyttfödd litterär genre, den historiska romanen, både utifrån de nyaste teoretiska insatserna och den historisk-litterära utvecklingen, d v s från romantiken till de nya tendenser som kan urskiljas i den samtida produktionen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kopierat material, kompendier, artiklar, kortare textutdrag, övningsmaterial, m.m. kan tillkomma. All sådan kurslitteratur läggs ut på Athena, delas ut av läraren eller finns tillgänglig på Internet. För mer detaljerad information se aktuell kursbeskrivning. Kurslitteratur i samråd med läraren.

 • Mer information

  Lärplattform: Athena

 • Kontakt