Portugisiska, den historiska romanens teori, 7,5 hp

Om kursen

I denna kurs är både portugisisk- och spanskspråkiga skönlitterära verk avsedda för att ge en översikt av en pånyttfödd litterär genre, den historiska romanen, både utifrån de nyaste teoretiska insatserna och den historisk-litterära utvecklingen, d v s från romantiken till de nya tendenser som kan urskiljas i den samtida produktionen.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen