Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Projektledning

Kursens övergripande lärandemål är att göra den studerande förtrogen med projekt samt dess villkor och processer, såväl teoretiskt som praktiskt.

Kursen behandlar följande:

 • Projektets grundläggande villkor och processer
 • Projektarbete i praktiken
 • Projektplanens betydelse för projektledning, projektorganisation, och arbete i projekt
 • Organisatoriska perspektiv på projektledning och arbete i projekt

Kursen tar upp olika aspekter av projekt som ledning, planering och resurser ur ett teoretiskt och praktiskt perspektiv.

 

 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.
  Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS (40 timmar per vecka motsvarande 1,5 ECTS).
  Undervisningsspråk är svenska.

   

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment
  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:
  1. Individuell skriftlig hemtentamen.
  2. Projektarbete.
  3. Muntlig presentation och opposition.
  4. Aktivt seminariedeltagande.

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. Fx samt F är underkända betyg. Betyget Fx kan kompletteras till betyget E.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

    Se litteraturlista i aktuell kursplan.

 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvar: Johanna Fernholm