Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Forskningsmetoder i reklam och PR

Ett examensarbete inom huvudområdet freklam och PR på kandidatnivå är ett akademiskt arbete som bygger på vetenskaplig forskning inom ett utvalt forskningsområde.

Kursen består av följande huvuddelar:

- teoretiska och empiriska studier inom ämnet redovisning
- metodologiska och vetenskapsteoretiska studier
- skrivande av förberedelseuppgifter, granskningsarbeten och ett examensarbete

 • Kursupplägg

  Kursens arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS (40 timmar per vecka motsvarande 1,5 ECTS).

  Undervisningsspråk är svenska eller engelska. Undervisningsspråket i de enskilda seminariegrupperna avgör på vilket språk, svenska eller engelska, inlämnings- och examinationsuppgifter ska skrivas.

  Undervisning

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten.

   

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.

  Examinationsmoment

  Kursen består av följande viktade examinationsmoment.
  1. Forskningsförslag: en hemtentamen skriven i par
  2. Artikelrecension: en individuell skriftlig hemtentamen
  3. Seminarienärvaro och parvis författad granskningsuppgift

  Efter fullgjord kurs erhåller studenten betyg enligt en skala relaterad till kursens lärandemål. A, B, C, D och E är godkända betyg. F är underkänt betyg.

   

   


   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se litteraturlista i aktuell kursplan.

  Se kursplanen för litteraturlista
 • Kontakt

  Kurskoordinator: Siba Al-Shammaa
  Kursansvar: Andrea Lucarelli