Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Slutprojekt i marknadskommunikation

Syftet med kursen är att studenterna ska syntetisera de kunskaper som förvärvats under föregående terminer på kandidatprogrammet i Marknadskommunikation (GI), samt applicera dessa i en praktisk kontext för att lösa marknadskommunikativa utmaningar med kreativa angreppssätt.

Särskild vikt läggs vid tillämpning av teorier inom ämnena Marknadsföring, Reklam och PR och Visuell kommunikation. Därutöver är syftet att studenterna ska planera och organisera arbetsprocessen i linje med de kunskaper inom Projektledning som programmet behandlat.

 

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Kursen består i huvudsak av ett större grupparbete som bedrivs självständigt i projektform under hela kursens gång. Därutöver tillkommer föreläsningar, seminarier, handledning och skriftliga inlämningsuppgifter.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika läraktiviteter. Examinationsmomenten är viktade i relation till tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till ett slutbetyg.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se
  Kursansvarig: Niklas Bondesson