Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Varumärken: strategiska och kulturella perspektiv

Kursen adresserar varumärkesfenomen som uppstått i affärsvärlden och migrerat till kultur och samhälle. Varumärken är ett centralt inslag i modern marknadsföring. Företag stärker sin varumärkesimage och varumärkesstrategi i avsikt att öka varumärkeskapitalet och varumärkeslojaliteten.

Varumärken är kundlöften. Men hur uppfattar kunder detta löfte? Svaret är långt ifrån så uppenbart som det kan förefalla. Med framväxten av en allt aktivare konsument står företagen inför utmaningen att lära känna sina kunder och förbättra kundkommunikationen.

På den globala marknaden förhandlar företag och konsumenter kontinuerligt om objekts, tjänsters, platsers och människors betydelse, varför studenterna introduceras till de dialektiska processer i och genom vilka sådana betydelser skapas. Kursens syftar till att utveckla analytiska, strategiska och kreativa tankeprocesser tillsammans med kompetenser vilka inte endast relaterar till kulturella aspekter av varumärkesskapande, identitet, positionering och marknadsföring, utan även till varumärken som de kulturella resurser företag använder för att utveckla och underhålla sin identitet.

Några av de ämnen som diskuteras under kursen: ledningsperspektiv på varumärken, varumärkeskapital, värde, medskapande, autenticitet.

 • Kursupplägg

  Kursen består av en kombination av föreläsningar, seminarier, grupparbete samt en betydande andel självstudier. Kursen examineras kontinuerligt genom de olika utbildningsmomenten. Kursen arbetsinsats omfattar 200 timmar motsvarande 7,5 ECTS. Undervisningsspråk är engelska.

  Examination

  Examinationen sker kontinuerligt genom kursens olika lärandeaktiviteter. Varje examinationsmoment är viktat i relation till sin tyngd och betydelse för kursens sammantagna examination. Studentens resultat från de olika examinationsmomenten summeras till en kurspoäng som översätts till slutbetyg.


  Kursen består av följande viktade examinationsmoment:
  1. Individuell skriftlig tentamen: examinerar lärandemål 1–5; utgör 60% av total kurspoäng.
  2. Grupparbete: organisera och leda seminariediskussioner, utvärdera avsedda lärandemål 1-5; utgör 20% av total kurspoäng.
  3. Korta individuella inlämningsuppgifter: examinerar lärandemål 1–5; utgör 10% av total kurspoäng.
  4. Aktivt deltagande i seminarier: examinerar lärandemål 1-5; utgör 10% av total kurspoäng.

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Se litteraturlista i aktuell kursplan.

 • Kontakt

  Kurskoordinator: coursecoordinator@sbs.su.se

  Kursansvar: Susanna Molander